• 1 Fyll ut
  • 2 Godkjenn
  • 3 Bekreftelse
   
   
   
           
   
   
   
   

Telinet Strømpris

  • Påslag -15,2 øre/kWt
  • Ingen bindingstid
  • Faktureres månedlig – etterskuddsvis
  • Miljøgebyr ved valg av papirfaktura kr 49,-
  • Kun for nye kunder
 Bestill 

Spotprisen er det Telinet og alle andre kraftselskaper kjøper inn
strømmen for til enhver tid. Spotprisen endrer seg daglig, og det har ifølge
Statistisk Sentralbyrå vært den rimeligste avtaleformen de siste 10 år.

Avtalen gjelder for nye kunder og garanterer et fast påslag på -15,2 øre/kWt i 6 måneder.

Telinet Energi har fokus på miljøet og kjøper kun inn strøm fra 100% fornybare kilder,
noe som er inkludert i prisen. Se øvrige vilkår

En forutsetning for avtalen er at du som kunde oppretter avtalegiro for å holde kostnadene på avtalen lavest mulig.
Etter 6 måneder fortsetter kundeforholdet på Telinet Spotpris.

Anbefaler spotprisavtale: Forbrukerinspektørene på NRK, Dine Penger og Forbrukerrådet
Anbefaler bruk av prisoversikten til Konkurransetilsynet: NVE, Forbrukerrådet, Konkurransetilsynet
Anbefaler kjøp av 100% fornybar energi: Alle de toneangivende miljøorganisasjonene, f. eks Framtiden, Naturvernforbundet, Bellona, Zero

Spotpris (områdepris) siste døgn

Sør/øst-Norge: Sør/vest-Norge: Midt-Norge: Nord-Norge: Vest-Norge:
67,83 67,83 55,05 43,78 67,83

Prisene er oppgitt i øre inkl mva per kWt

Telinet tar miljøet på alvor og garanterer 100% fornybar energi!

  • #
  • #
  • #