Alt går greit – helt til det ikke gjør det

Oil_Leak_from_Damaged_Well_in_Gulf_of_Mexico

Hva om Deepwater Horizon eller Exxon Valdez hadde skjedd i Lofoten? Katastrofer med samme og større omfang kan fort skje hvis det åpnes for oljeutvinning i et av verdens mest sårbare havområder. Uansett hva noen prøver å fortelle deg: Det er ikke mulig å drive oljeboring uten å skade havbunnen og naturen.

I Nordsjøen ligger de fleste oljefeltene mellom 100 og 200 kilometer fra kysten. I Lofoten vil de nærmeste ligge kun 20 kilometer fra land. Det betyr at det vil ta mye kortere tid for et oljeflak å skape en katastrofe. I følge WWF skjer det i gjennomsnitt en oljeulykke hvert år, og det er i snitt rundt 350 akutte oljeutslipp årlig.

– Kystverket har registrert 40 oljeutslipp fra oljeplattformer på norsk sokkel det siste året. Myndighetenes egne rapporter viser at man forventer større oljeutslipp i nordområdene hvert ellevte år. Hvis det skulle skje utenfor Lofoten vil det få fatale følger for ett av verdens flotteste naturområder, sier senior prosjektleder i Telinet Energi, Jan Kristian Mardal.

Eller synes du det høres betryggende ut med en oljerigg som står kortere fra land enn det er mellom Aker Brygge og Asker?

Vil du være med å verne Lofoten? Bytt til Grønt Valg i dag. Da får du en konkurransedyktig strømavtale levert, hvor du økonomisk støtter WWFs viktige klimaarbeid.

En katastrofe spør ikke om årstid

Det er dessverre slik at ikke alle oljekatastrofer skjer om sommeren. Hvordan tror du det er å rydde opp i oljesøl mens det er mørketid i mange meter høye bølger og orkan, blant oljefylte isflak som ikke smelter på mange måneder? På grunn av kulden vil også oljen bruke lenger tid på å brytes ned. For ikke å snakke om hvilke konsekvenser et utslipp midt under skreifisket vil få. Et uhell kan også påføre egg og fiskelarver store tap som vil få dramatiske konsekvenser for næringskjedene i Barentshavet.

Da Exxon Valdez grunnstøtte i Alaska lakk 33 000 tonn råolje ut. Dårlig vær med sterk vind og høye bølger gjorde at det ikke tok lang tid før oljen hadde spredd seg til store og avsidesliggende økologisk sårbare områder som bare kunne nås med helikopter. Høres det kjent ut? Det er fordi det er slik det kommer til å skje i Lofoten også. Som følge av ulykken døde over 250 000 sjøfugler, sildebestanden kollapset og 33 000 fiskere mistet jobben.

Deepwater Horizon-ulykken skjedde 65 kilometer fra kysten av Lousiana. I hele 87 dager etter at den sank fortsatte riggen å spy ut det som til slutt ble anslått å være 650 000 tonn råolje. Det ble erklært unntakstilstand, 22 000 mistet jobbene sine, og det er ventet at den totale regningen til slutt vil komme opp i 500 milliarder kroner. Er det en regning du ville vært villig til å betale?

Selv et lite utslipp kan få store konsekvenser

Miljøvernorganisasjonene har i årevis advart mot den dårlige oljevernberedskapen langs kysten. Da Full City gikk på grunn utenfor Langesund i 2009 fikk de rett. Det rant ut mellom 50 og 200 tonn olje i sjøen, og ca 120 kilometer av kystlinjen mellom Grimstad og Larvik ble tilgriset. Det er beregnet at det kan ta opp til 15 år før skadevirkningene er borte. De økonomiske kostnadene antas å ligge på ca 500 millioner kroner.

Nå kan du prøve å tenke deg hva 650 000 tonn olje vil gjøre med Lofoten.
Bestill Grønt Valg