Klimanøytral

Telinet Energi er klimanøytral. Dette innebærer at vi har gjort en rekke tiltak:

  • Gjennomført det vi kan av sparetiltak innen energiøkonomisering og transport
  • Hentet inn ekstern konsulenthjelp (SWECO-GRÖNER) for å få kartlagt restforbruket av energi.
  • Kjøpt CO2-kvoter fra www.mittklima.no med god margin i forhold til restforbruk.

Telinet Energi anbefaler alle bedrifter å bli klimanøytrale!