Telinet Innkjøpspris

Markedskraft
Informasjon og pris

Fast 3 måneder

En fast kraftpris innebærer at du vil betale samme pris i hele avtaleperioden.

Den største fordelen med fast kraftpris er at du er upåvirket dersom prisene stiger.

Informasjon og pris

Telinet Strøm

Strøm til innkjøpspris

Månedlig spotpris fra Nord Pool med et påslag og månedsgebyr.

Informasjon og pris

Telinet Spot-NP

Strøm til innkjøpspris

Månedlig spotpris fra Nord Pool

Informasjon og pris

Telinet Strøm 2020

Strøm til innkjøpspris

Månedlig spotpris fra Nord Pool.

Informasjon og pris

Telinet Strømpris

Månedlig spotpris fra Nord Pool.

Informasjon og pris

Telinet Spotpris

Strøm til innkjøpspris

Månedlig spotpris fra Nord Pool.

Informasjon og pris

Strøm til innkjøpspris

Strøm til innkjøpspris

Nå kan du kjøpe strøm til den samme prisen vi betaler.

Informasjon og pris

Telinet Fastpris Online 1 år

En fast kraftpris innebærer at du vil betale samme pris i hele avtaleperioden.

Den største fordelen med fast kraftpris er at du er upåvirket dersom prisene stiger.

Informasjon og pris

Telinet Innkjøp

Månedlig spotpris fra Nord Pool med et påslag og månedsgebyr.

Informasjon og pris

Bestill

   
   
    (f.eks.: 02.12.1977)
   
   
    Oslo