Fast 3 måneder

En fast kraftpris innebærer at du vil betale samme pris i hele avtaleperioden.

Den største fordelen med fast kraftpris er at du er upåvirket dersom prisene stiger.

Informasjon og pris

Telinet Spotpris

Strøm til innkjøpspris

Månedlig spotpris fra Nord Pool.

Informasjon og pris

Telinet Fastpris Online 1 år

En fast kraftpris innebærer at du vil betale samme pris i hele avtaleperioden.

Den største fordelen med fast kraftpris er at du er upåvirket dersom prisene stiger.

Informasjon og pris

Bestill

   
   
    (f.eks.: 02.12.1977)
   
   
    Oslo