Derfor er det farlig med oljeboring i Lofoten

Reine_Lofoten

Lofoten er et idyllisk sted. Fuglene leker i fjæra og hekker i fuglefjellene. På land leker og jakter dyrene slik de har gjort i tusenvis av år. I havet lever torsken side om side med hval. På havbunnen er det planter og dyr du ikke finner andre steder i verden. Vil du virkelig bytte ut denne idyllen for en kortsiktig oljeprofitt?

Lofoten forbindes med noe ekte – en del av Norges sjel og ryggrad. Området er tidligere nominert til verdensarvlisten. Det finnes ingen andre steder i verden du kan sammenligne med. Lofoten er noe alle identifiserer seg med og er stolte av.

– Man bør finne andre områder enn naturskjønne Lofoten og Vesterålen å drive oljeboring i, siden området er unikt med tanke på fiske og natur. Verdien av oljen som ligger der tilsvarer kanskje fem års fiskeressurser. Det er kortsiktig tenkning å risikere evigvarende fornybare ressurser som fiske og turisme for noen års oljevirksomhet, forteller senior prosjektleder i Telinet Energi, Jan Kristian Mardal.

Hva vet vi om hvilke planter og dyr som vi kjenner i dag som kan forsvinne når vi begynner å bore? Og hva med planter og dyr vi ennå ikke kjenner til? Det er fremdeles mye vi ikke vet: Lofoten er som en bok vi bare har lest de første sidene av.

Vil du være med å verne Lofoten? Bytt til Grønt Valg i dag. Da får du et konkurransedyktig strømprodukt, hvor du økonomisk støtter det viktige arbeidet for et oljefritt Lofoten og annet klimaarbeid WWF gjør.

Hva skal du spise når maten forsvinner?

Havområdene utenfor Lofoten er blant verdens reneste havområder. De er Norges spiskammer. Her er hjemmet til omtrent 150 forskjellige fiskearter og 70 prosent av norsk fisk har gyteområdet sitt her. Mange av disse er allerede presset på grunn av overfiske.

Utenfor Lofoten finner du verdens største torskestamme, den største sjøfuglkolonien på Europas fastland og verdens største dypvannskorallrev. Revet ble oppdaget så sent som i 2002. Du kan jo spørre deg selv: Hva mer fins der ute som vi ikke vet noe om?

Økosystemene i nord består av færre arter enn i sør og er derfor mer sårbare mot forandringer. I et økosystem er alle avhengige av hverandre. Alle har sin bestemte oppgave. Lofoten er selve livmoren i et sårbart økosystem – fiskeegg blir klekket og larver født før de blir med havstrømmene til Barentshavet. Hva skjer hvis dette økosystemet forsvinner? Det ramler sammen. Og hvem står øverst i økosystemet? Du.

Å skyte fisk med kanoner

–  Forut for og under utvinningen drives det seismikkskyting, og man ser at dette fordriver fisken, sier Mardal.

Seismikk er kraftige lydkanoner som brukes for å kartlegge geologien under havbunnen. Skytingen kan endre gyteatferd og gytevaner og ha konsekvenser for hele årskull av fisk.

I følge Havforskningsinstituttet går fiskefangsten ned med mellom 50 og 80 prosent i en radius på 33 kilometer fra områder det skytes med seismikk. Det sier seg selv at dette vil få katastrofale følger. Ikke bare for middagen din, men for en hel næring – og aller viktigst: Livet i havet.

Nå vet du hva oljeboring i Lofoten kan gjøre med livet i havet og på land.
Vil du støtte WWFs klimaarbeid og samtidig få en gunstig strømavtale?