Det finnes mange økoturister, men ingen oljeturister

9432907113_f444ae12f2_z

Hvis du skal til Lofoten, hva vil du se? Uberørt natur, et hav fullt av liv og fjell som stuper ned i havet – eller oljerigger, tankskip og raffinerier? Det kan nemlig bli en realitet om det åpnes for oljeutvinning i de sårbare havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Og det er nettopp det reiselivs- og fiskerinæringen frykter.

Reiselivet i Lofotenområdet har vokst kraftig de siste årene. Mange frykter reduserte inntekter og omdømmeproblemer dersom det åpnes for oljeboring. Så mange som 92 prosent av reiselivsbedriftene i Lofoten er mot olje- og gassvirksomhet. Turistene som kommer til Lofoten, Vesterålen og Senja vil oppleve natur – ikke olje.

Elisabeth Dreyer, daglig leder i Destination Lofoten, bekrefter både at dette er noe som er på dagsorden og at det vil få følger for blant annet turist- og fiskenæringen.

– Det virker som alle lurer på hva som vil skje om vi åpner for oljeboring utenfor turistmagneten Lofoten, og et av verdens beste torskefiskeområder. Usikkerheten er såpass stor at jeg håper det forskes videre på det enda en stund før avgjørelsen tas. Konsekvensene kan bli fatale for minst to av våre næringer om vi velger feil.

Vil du være med å verne Lofoten? Bytt til Grønt Valg i dag. Da får du et konkurransedyktig Telinet-produkt, hvor du økonomisk støtter det viktige arbeidet for et oljefritt Lofoten.

“70 prosent av all fisk som fanges i Norskehavet og Barentshavet lever i Lofoten – Vesterålen som egg, yngel eller larve. Fisken skaper inntekt og arbeidsplasser langs hele kysten og langt utenfor Norges grenser. Grunnlaget for noen av de største kommersielle fiskeriene i verden skapes i denne naturen.” Kilde: WWF

Også på land vil man merke oljeboringen: Infrastruktur og veier må anlegges. Olje- og gassør, installasjoner og raffinerier må bygges. Dette vil føre til store inngrep i en sårbar natur, som turistene sannsynligvis vil vende ryggen.

Kan havne på eksklusiv liste

– Lofoten er en turistattraksjon som tilhører hele verden på lik linje med pyramidene, sier senior prosjektleder i Telinet Energi, Jan Kristian Mardal.

– Lofoten har vært nominert til å komme på UNESCOs verdensarvliste. Internasjonale organisasjoner synes det er horribelt at man begynner oljeleting i et slikt naturskjønt område. Så dette påvirker oss alle.

Er et ja til oljeutvinning bærekraftig? Eller er det en kortsiktig løsning med tanke på profitt der man ikke ser langtidskonsekvensene? Elisabeth forteller at det er mange hensyn å ta.

– Lofoten markedsføres ikke bare som Lofoten, men er ofte et eksempel på Norges storslåtte, uberørte natur. Vi vet ikke konsekvensene på sikt om oljeboring skader imaget for Lofoten som turistmål. Om Lofoten mister sin tiltrekningskraft på grunn av olje vil det skade regionens nest største næring – og spørsmålet er om vi tør ta den sjansen.

Ja, tør vi det?

Nå vet du hva oljeboring utenfor Lofoten kan gjøre med turister, arbeidsplasser og økonomi.
Vil du støtte WWFs arbeid ved å bestille Grønt Valg?