Hva er anleggsadresse?

Til strømleverandører må du ofte oppgi en anleggsadresse. Dette er den adressen hvor strømmen leveres. Normalt vil det være det samme som regningsadresse, men ikke hvis det er snakk om strøm til utleieleiligheter, hytter eller lignende. En anleggsadresse er rett og slett den adresse hvor det aktuelle målepunktet befinner seg.