Hva er målepunkt ID og hvor finner jeg det?

Alle strømmålere i Norge har et unikt identifikasjonsnummer som kalles målepunkt ID. Dersom du ønsker å finne din målepunkt ID er denne oppgitt på strømregningen. Dersom du ikke har tatt vare på strømregningen kan du få opplyst din målepunkt ID fra nettselskapet. Din målepunkt ID står som regel ikke på strømmåleren. På strømmåleren vil du trolig finne målernummeret, men dette er ikke det samme som målepunkt ID. Sifferet består av 10+8 siffer og alle starter med 7070575000. Det er de siste 8 som er ditt unike målepunkt id.

Er du på flyttefot, kan du lese mer om det her.