Hva er Nordpool?

Nordpool er en felles strømbørs for hele Norden, en markedsplass for selgere og kjøpere av strøm. Telinet Energi og andre strømleverandører kjøper strøm fra strømprodusentene til lavest mulig pris og selger deretter strømmen videre til deg.

Den gjennomsnittlige spotprisen (innkjøpsprisen) på Nordpool fungerer som referansepris for prissetting av den finansielle krafthandelen i Norden og som en referanse for det øvrige kraftmarkedet. Det vil si at både norske strømprodusenter og norske strømleverandører tar utgangspunkt i prisen på Nord Pool når de skal selge og kjøpe strøm. Strømselskapene selger så denne strømmen videre til forbrukerne gjennom ulike strømavtaler.