Hvilke enøk-produkter tilbyr Telinet Energi?

I tråd med sin miljøsatsing tilbyr Telinet Energi alle sine kunder enøk-produkter til gunstige priser. Dette er produkter som vil hjelpe til med energiøkonomiseringen i hjemmet og bidrar til å ta vare på miljøet. Alle enøkproduktene finner du på telinetprodukter.no.

Du kan lese mer om Telinets miljøsatsing her.