Hvilke miljøhensyn tar Telinet Energi?

I tillegg til å alltid levere 100 % fornybar energi, ønsker Telinet å bidra til et renere miljø på flere måter. Alle våre kunder får tilbud om ulike ENØK produkter som vil hjelpe til med energiøkonomiseringen i hjemmet og til å ta vare på miljøet. Enøk-produktene finner du på telinetprodukter.no.

Telinet Energi har også avgitt klimaløftet og er klimanøytral. Dette innebærer at vi har gjort en rekke tiltak i virksomheten.

Telinet Energi ble også Miljøfyrtårnsertifisert i november 2007. Miljøfyrtårn er en nasjonal miljøsertifisering for små og mellomstore bedrifter og offentlige virksomheter.
Du kan les mer om vårt Telinets miljøengasjement her.