Hvor ofte fakturerer Telinet og hva betyr a konto?

Telinet Energi fakturer for 2 måneder om gangen. Du finner ut hvilke to det gjelder ved å se bak på fakturaen, nederst på siden.
Den første fakturaen du mottar er fra oppstart, og inn i neste 2 mnd periode, så denne kan ha et noe lenger intervall. Dette avhenger av når du fikk oppstart.

A konto er en forhåndsbetaling, dvs. en innbetaling av forventet kostnad i en periode. A konto er ofte brukt av strømleverandører.