Hvorfor 100 % fornybar energi?

Telinet Energi er en miljøbevisst leverandør har helt siden 2008 levert 100 % fornybar energi, uansett hvilken strømavtale våre kunder ønsker.

At strømmen er fra 100 % fornybar energi vil si at det blir produsert like mye fornybar energi som den kraftmengden våre kunder bruker. Dette betyr at hver eneste krone våre kunder betaler, går til kjøp av fornybar energi. Ved å kjøpe strøm fra Telinet Energi er altså våre kunder med på å oppmuntre til økt produksjon av miljøvennlig kraft som kommer fra sol, vind og bio.
Alle våre kunder får 100 % fornybar energi uten tillegg i prisen.

Du kan lese mer om Telinets miljøsatsing her.