Hvorfor varierer strømprisen så mye?

Årsaken til strømprisene varierer så mye er sammensatt. Vintrene med lange kuldeperioder fører til at strømforbruket går opp, og når forbruket går opp går også strømprisen opp. Hvis det har vært lange tørkeperioder, fører det til lite vann i vannmagasinene. Når det er lite vann i vannmagasinene, som brukes til å produsere strøm, går strømprisen opp. Kort forklart så fører økt etterspørsel etter strøm til økte strømpriser fordi vi bruker mer strøm enn vi kan produsere og må derfor importere fra det europeiske kraftmarkedet.

Paradoksalt betyr ikke nødvendigvis mye nedbør lave strømpriser. Norge er en del av det europeiske kraftmarkedet og vi både eksporterer strøm produsert i Norge og importerer europeisk produsert strøm. Selv om strømmen i Norge i hovedsak er produsert fra vannkraft, blir det i andre europeiske land produsert av blant annet kull og gass. Derfor påvirkes også strømprisen i det norske markedet av prisen på disse råstoffene.

Du kan alltid se hvem som har den mest gunstige strømprisavtalen på Konkurransetilsynets oversikt.