Kan jeg få betalingsutsettelse eller dele opp fakturaen?

Av og til kan man komme i en situasjon hvor man har behov for å søke om betalingsutsettelse. Vi i Telinet Energi ønsker vi å være behjelpelig med dette så langt som mulig. Du kan be om betalingsutsettelse ved å kontakte oss på tlf. 815 10 044 eller e-post kundeservice@telinet.no.

For å søke om betalingsutsettelse må alle tidligere fakturaer være betalt. Husk å søke om betalingsutsettelse før forfallsdato. Vær obs på at du må betale renter for det beløpet du utsetter å betale. Renten blir belastet på neste faktura.

Du er selvsagt helt fri til å dele opp regningen om du ønsker det, men hele summen må være betalt innen forfallsdato hvis ikke betalingsutsettelse er avtalt. Husk å bruke samme kidnummer på alle innbetalingene. Å betale fakturaen eller deler av fakturaen før forfallsdato gir ikke rentebesparelser på neste faktura.