Selger Telinet Energi også strøm til bedrifter?

Ja, Telinet Energi selger strøm til bedrifter og tilbyr den gunstige avtalen Fornybar Bedrift. Produktet fornybar bedrift kombinerer de prismessige fordelene markedskraft gir med fastprisens trygghet. Bedrifter betaler et månedsgebyr i tillegg til innkjøpspris og har samtidig en garanti mot høye priser. Dette er en enkel og oversiktlig avtale uten noen skjulte kostnader. Bedriften din følger altså markedets innkjøpspris og det er dermed ikke nødvendig å hele tiden følge med på utviklingen i markedet.

Også bedrifter får levert strøm fra 100% fornybare energikilder, strøm hentet fra energien i vind, vann og fra solen. Da er din bedrift med på å reduserer CO2-utslipp og pengene går til kraftproduksjon av fornybar energi.

Les mer om Telinet Bedrift her.