Tar det lang tid å bytte leverandør og hvilken informasjon trenger dere?

Etter at vi har mottatt fullstendige opplysninger om navn, adresse og målepunkt ID, vil et skifte normalt ta ca 3 uker. Du finner målepunkt ID på faktura fra din netteier, vi trenger de siste 8 sifrene.
Du må huske å gjøre en måleravlesning av strømforbruket når du bytter strømleverandør, men etter oppstart er det kun nettselskapet – og ikke strømleverandør – som skal motta måleravlesningene. Husk at avlesning ikke må være eldre enn 5 dager. Ta gjerne kontakt med oss på 815 10 044 eller e-post kundeservice@telinet.no hvis du er usikker på dette.
Netteieren beholdes selv om man bytter strømleverandør, det er hvor du bor som avgjør hvilken netteier du har.

Flytter du, kan du lese mer om det her.