Kraftleverandør

Alle våre kraftavtaler er basert på 100% fornybar energi. Det garanterer vi!

Kraftleverandører leverer i hovedsak tre typer kraftavtaler: Fast pris, standard variabel pris og markedspris med påslag, også kjent som spotpris. Hos Telinet Energi kan du velge blant alle tre typer strømavtaler.

Kraftleverandør

Men det er ikke alle kraftleverandører i Norge som leverer like miljøvennlig kraft. Noen er avhengig av import av kullkraft og atomkraft fra andre land. Vi i Telinet er svært opptatt av miljøet og alle våre kunder får 100% fornybar energi uten tillegg i prisen. Vi garanterer at det blir produsert like mye fornybar energi som den kraftmengden våre kunder bruker.

Hjertelig velkommen til oss i Telinet Energi! Vi kan treffes på telefon 815 10 044