Kraftpriser

Alle våre kraftpriser baserer seg på 100% fornybar energi.

Kraftpriser fra Telinet avhenger av hvilken type avtale du ønsker. Spotavtaler har gitt laveste kraftpriser de siste årene ifølge Statistisk Sentralbyrå. Ønsker du lav pris uten skjulte påslag er dette et svært godt valg. Men vi tilbyr også avtaler med fast kraftpris i 1 år, noe som innebærer at du betaler samme pris i hele avtaleperioden.

Kraftpriser

Gå til bestilling der vi vil ordne med oppsigelse av din nåværende strømleverandør, samt melde fra til netteier.

Hjertelig velkommen til oss i Telinet Energi! Vi kan treffes på telefon 815 10 044