Strømpriser

Alle våre strømavtaler er basert på 100% fornybar energi. Det garanterer vi!

Strømpriser fra Telinet avhenger av hvilken type strømavtale du ønsker. Spotavtaler har gitt laveste strømpriser de siste årene ifølge Statistisk Sentralbyrå. Ønsker du lav strømpris uten skjulte påslag er dette et svært godt valg. Men vi tilbyr også avtaler med fast strømpris i 1 år, noe som innebærer at du betaler samme pris i hele avtaleperioden.

Strømpriser

Gå til bestilling der vi vil ordne med oppsigelse av din nåværende strømleverandør og melde fra til netteier.

 Hjertelig velkommen til oss i Telinet Energi! Vi kan treffes på telefon 815 10 044