Tusen år med fisk eller noen få år med olje?

Tørrfisk

Det er ingen hemmelighet at miljøet i stor grad vil bli berørt hvis det startes med oljeutvinning utenfor Lofoten og Vesterålen. Det er heller ingen hemmelighet at et oljeutslipp vil være katastrofalt. Hvorfor er det da fremdeles noen som er for oljeboring i disse sårbare havområdene?

Karoline Andaur er leder for havmiljøprogrammet i WWF Norge. Hun er klar i sin tale på hvorfor det ikke bør bores etter olje.

– Dette er gyteområde for verdens største bestand av torsk. Hele 70 prosent av all fisk som fiskes i Norskehavet og i Barentshavet er i Lofoten, Vesterålen og Senja som egg og/eller fiskelarver. Her finnes også fastlands-Europas største koloni av sjøfugl og verdens største kaldtvannskorallrev.

En kombinasjon av næringsrikt vann fra Atlanterhavet og en smal kontinentalsokkel gjør at dette området er spesielt rikt på naturverdier. Det er med andre ord ikke plass til både olje og fisk.

Vil du være med å verne Lofoten? Bytt til Grønt Valg i dag. Da får du en konkurransedyktig strømavtale levert av Telinet, hvor du økonomisk støtter WWF sitt klimaarbeid.

Vi er ikke forberedt på en katastrofe

I Nordsjøen ligger oljeriggene så langt unna som 200 kilometer fra land. I Lofoten vil de nærmeste ligge kun 20 kilometer fra kysten. Ikke bare er kystlinjen i nord mer sårbar, men et potensielt oljeutslipp vil ha mye kortere vei til land.

– Oljeboringen kan ramme den fantastiske naturen, fiskebestander, fiskerinæring og turistnæring. Et oljeutslipp kan få katastrofale følger for dyrelivet, og medfører også stor risiko for at oljen treffer land.

Oljevernutstyret vi har i Norge fungerer dårlig når det er kulde og mørketid. De konkrete utfordringene er for eksempel ising på utstyr og dårlig sikt. Ved bølger over tre meter eller ved sterk strøm fungerer faktisk ikke oljevernutstyret i det hele tatt.

Olje er ikke en fornybar ressurs…

Men det er ikke alt, også klimagassutslippene vil øke. Oljeindustriens andel av norske klimagassutslipp har nesten doblet seg siden 1990 og er den viktigste grunnen til at norske utslipp øker.

– Klimaendringene skjer dobbelt så raskt i Arktis som på resten av jorda. Havisen smelter. For dyrene og menneskene som lever lengst nord på kloden vår, er verden i ferd med å forsvinne.

Statens egne miljøeksperter sier alle nei til oljeboring utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja: Klima- og forurensningsdirektoratet, Direktoratet for naturforvaltning, Havforskningsinstituttet, Polarinstituttet og Fiskeridirektoratet. Også samtlige miljøorganisasjoner, deriblant WWF, samt næringsorganisasjoner som Norges kystfiskarlag og Norges Fiskarlag, reiselivsnæringen og mange flere er i mot.

… men fisk er en ressurs som kan vare evig

Karoline ber folk tenke langsiktig. Oljeeventyret har begrenset levetid. Fiskerinæringen kan leve evig.

– Hver dag eksporterer norske fiskerier 35 millioner måltider. Det er et viktig bidrag til verdens matproduksjon, og er fornybart i all fremtid dersom de forvaltes riktig, avslutter Karoline.

De som sitter med kunnskap er mot – de vet hva oljeboring utenfor Lofoten kan gjøre med miljøet. Vil du bidra?