Hva er spotpris eller markedskraft?

Spotpris, eller markedskraftpris, er prisen til Nordpool og er den prisen alle leverandører må betale for strømmen når de kjøper strøm.

Kunder som velger spotprisavtale, betaler derfor et års- eller månedsgebyr til sin leverandør. Det er i utgangspunktet kun påslaget som skiller to leverandører fra hverandre. Ved spotprisavtaler tjener ikke din strømleverandør penger på ditt forbruk av strøm, inntekten til strømleverandøren er kun fra det faste gebyret.

Telinets spotprisavtale finner du her.