Vern lofoten

Reine_panoramic_Lofoten

Havområdet utenfor Lofoten og Vesterålen er unikt, verdifullt og viktig å ta vare på!

Her gyter den siste store torskebestanden i verden. Kombinasjonen av næringsrikt atlanterhavsvann og en smal kontinentalsokkel gjør havområdene spesielt rikt på naturressurser, og sårbart for forurensning. Et oljeutslipp her kan få dramatiske konsekvenser.

Ved å bestille Grønt Valg støtter du WWF sin viktige klimainnsats, blant annet arbeidet for å hindre oljeboring og for økt bruk av fornybar energi.
Telinet Energi leverer kun 100% fornybar energi.

Her er interessant lesestoff om oljeboring i Lofoten:

Derfor er det farlig med oljeboring i Lofoten

Tusen år med fisk eller noen få år med oljeboring?

Det finnes mange økoturister, men ingen oljeturister

Det går helt greit til det ikke gjør det